Noord Holland

Bergen
en ook bij de Hondsbosse zeewering en in de duinen. Zie ook de website van Kees Floor.
Langs de Mijzerdijk tussen Usem en Avenhorn staat een mooi paaltje met de wapens van Alkmaar en Hoorn. Dit gaf de onderhoudsgrens van de vaart tussen beide steden weer. 
Rond het kerkje van Groet staan nog een aantal oude paaltjes. 
Verder naar het noorden staan nog palen in het duin tussen Petten en Zijpe en Callantsoog en Zijpe.

St. Maarten
Op ongeveer 1 km voor St. Maarten staat aan de rechterkant een betonnen grenspaal met daarop de tekst Schager en Niedorper Kogge. Bij St. Maarten heet de dijk nu Westfriese Zeedijk en kronkelt zich een weg door het landschap.

Bloemendaal
Na bij Brouwerskolkweg 5 Grens paal is BG (Brouwersgilde) rijksmonument
Saxenburgerweg Grens paal is ook rijksmonument:
Rijksmonument grenspaal Saxenburg, voorheen zichtbaar in een openbare vrije groenstrook die onderdeel uitmaakt van het Bloemendaalse Bos,opgenomen in het Beschermd Dorpsgezicht Bloemendaalse Park/Duin en Daal. Er is momenteel ruzie over de paal die door iemand in “eigendom” is genemen en wellicht nu op “priveterrrein” staat.
2e Leyweg Twe e gr e nsp ale n op h et p e rc eel ‘Ni euw-L ey dui n’
Munt er s la an t je Gr ens s te ne n i n he t wei la nd
Oosterduinweg Grenspalen bij de ingang van het Munterslaantje
Heemstede
2. Eijkmanlaan: grenspaal
3. Glipperdreef: grenspalen
Bennebroek

Op de Zandlaan gaan we linksaf tot de Rijksstraatweg (pas op met oversteken!). Aan de overzijde van
de Rijkstraatweg (de oude verbindingsweg tussen Haarlem en Leiden) gaan we even linksaf en vervolgens
het terrein op van het oude landgoed Vogelenzang.
Het terrein van Vogelenzang is momenteel onderdeel van het psychiatrisch centrum GGZ / inGeest. Het 40 ha grote terrein is in 1925 aangekocht door de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes-en Zenuwzieken., voorheen stond dit duingebied bekend als de Lokhorsterduinen en het Jan Saanensduin. Op het terrein zijn nog vijf 18de-eeuwse grenspalen aanwezig. Twee rechthoekige stenen met ronde top, genummerd 2 en 6, zijn voorzien van een monogram – ontworpen door Rembrandt - van de toenmalige eigenaar Jhr. Jan Six van Hillegom. Drie grenspalen bezitten een letteraanduiding en/of een naamaanduiding (o.a. Bennebroek).


Haarlem/Schalkwijk
Slechts een paar passen ten noorden van het Goede Herderpad staat, aan de Spaarnezijde van de Zuid-Schalkwijkerweg, in de berm een klein stenen paaltje. Hij valt eigenlijk nauwelijks op. Hij is verweerd, maar het is nog wel zichtbaar dat er een hoofdletter ’H’ in is gebeiteld en daaronder de letters ’LEEDE’. Het is de oude grenspaal tussen Haarlem en Haarlemmerliede, de markering van een grens die net iets meer dan een eeuw heeft bestaan.

GRENSPAAL ZUID AKENDAM TERECHT.
Op het berichtje over de zoekgeraakte grenspaal Zuid Akendam is al snel een reaktie ontvangen. De Stichting Historisch Schoten bracht uitkomst. De genoemde grenspaal is gelukkig niet verdwenen maar staat momenteel in een afgesloten binnenplaats van het Schoter Rechthuis.