Groningen en Friesland

Waarom de kruising van wegen tussen Minnertsga en Sint Jacobiparochie ‘Mooie Paal’ heet – weinig streekbewoners zullen het tot voor kort geweten hebben. Maar voortaan is er weer een tast- en aanschouwbare naamgever ter plekke aanwezig.
Afsluitdijk
Harry ten Veen meldt:
Vanaf Groningen het van Starkenborghkanaal gezocht en aan de noordzijde daarlangs gereden, helemaal tot aan Stroobos.
Stroobos ligt net aan de Friese kant van de provinciegrens. Bij die grens inderdaad de paal gevonden.
Ook aan de andere kant van het kanaal. Het betreft hier 2 ongenummerde betonnen palen. Ongeveer 40 x 40 cm en een kleine meter hoog.
Grenspaal bij Ulrum/Leens (prov. Groningen)
gemeentegrens - Ruischerbrug(info Jeroen Hillenga: Dit is de weg langs het Eemskanaal op de grens met de gemeente Slochteren.Het water langs de weg heet Slochterdiep).
Meer palen op de kaart: LINK