Drente


Grenssteen Rolde-Beilen-Westerbork.

Limburg

CP-grensstenen (Han Hermans) Beide CP-stenen bevinden zich aan de rand van een gehuchtje. 1. Wandel van Wittem naar CARTILS, daar staat de steen tegen een gevel goed zichtbaar. 2. Parkeer de auto in TRINTELEN (bij Eys) en wandel naar BOSSCHENHUIZEN, daar staat de steen aan de voorkant van het laatste huis. Peter Gorissen heeft op zijn site een aantal palen opgenomen rond Margraten , verder mooie foto's van andere zuid-limburgse palen.


Oostenrijkse palen
En bericht van Rob Vaessens
Op hun oorspronkelijke plaats weet ik nog een paal op de plaats waar tot 1982 de gemeenten Brunssum, Ubach over Worms, Nieuwenhagen en Heerlen bij elkaar kwamen ; van deze paal is helaas de top met wapens verdwenen en resteert alleen het voetstuk


Overijssel

De provincie heeft een monumenten overzicht. Dit valt ook te sorteren op grenspalen, kompleet met foto's.

Van Heeksbleeklaan 55-57 te 7522 LB Enschede
Op het perceel bevindt zich een beschermd monument als bedoeld in de monumentenwet 1988 zijnde een grenssteen van Bentheimer zandsteen met ter eenre zijde gebeiteld het woord ESMARK en ten andere zijde het woord TWEKKELO. Deze “markesteen” in de omgeving van de Viermarkenweg was de plek waar de marken Lonneker, Groot Driene, Twekkelo en de Esmark elkaar het dichtst naderden.

Groningen en Friesland

Waarom de kruising van wegen tussen Minnertsga en Sint Jacobiparochie ‘Mooie Paal’ heet – weinig streekbewoners zullen het tot voor kort geweten hebben. Maar voortaan is er weer een tast- en aanschouwbare naamgever ter plekke aanwezig.
Afsluitdijk
Harry ten Veen meldt:
Vanaf Groningen het van Starkenborghkanaal gezocht en aan de noordzijde daarlangs gereden, helemaal tot aan Stroobos.
Stroobos ligt net aan de Friese kant van de provinciegrens. Bij die grens inderdaad de paal gevonden.
Ook aan de andere kant van het kanaal. Het betreft hier 2 ongenummerde betonnen palen. Ongeveer 40 x 40 cm en een kleine meter hoog.
Grenspaal bij Ulrum/Leens (prov. Groningen)
gemeentegrens - Ruischerbrug(info Jeroen Hillenga: Dit is de weg langs het Eemskanaal op de grens met de gemeente Slochteren.Het water langs de weg heet Slochterdiep).
Meer palen op de kaart: LINK

Utrecht

Geen open items

Gelderland

Aan de IJsseldijk onder Wapenveld vlakbij het gemaal staat een paaltje met een verhaal er achter. Er staat op Karspel Oen, maar Oene ligt daar helemaal niet. Het is echter zo dat het laatste dwarse stukje dijk was opgedeeld in partjes waarvoor alle verderop gelegen dorpen er een hadden om voor te zorgen.(bron: Gerrit Peters Kouwenhoven, streekarchivaris Noord - Veluwe).

Wellicht is het de hoenwaardse weg - het stukje oost-west dijk vanaf het gemaal naar de ijssel.

Nijmegen-Weurtse sluis
Een serie van 8 betonnen grenspalen uit de jaren 50.

Eibergen/Haarlo en omgeving van Neede
Aan de N822 en diverse plaatsen rond Neede. Zie ook Berkelland
monumentenlijst.
Grenssteen Polderdistrict  -  Noordeinde, Huissen
Deze paal markeerde de grens tussen het polderdistrict Malburgen en Huissen.
Pannerden - overgang Deukerdijk en Aardtsesedijk

Kruising Grensweg/Schuurmansweg bij Groenlo (topo kaart - geen streetview bevestiging).

Tussen Hengelo en Vorden en Hengelo en Ruurlo, grenspalen van Hengelo. Staan keurig of streetview. Vordenseweg paal gevonden, de andere niet.

Jan Kok van de Beltrumse Historische werkgroep heeft grenspalen in zijn tuin staan.
Noord Holland

Bergen
en ook bij de Hondsbosse zeewering en in de duinen. Zie ook de website van Kees Floor.
Langs de Mijzerdijk tussen Usem en Avenhorn staat een mooi paaltje met de wapens van Alkmaar en Hoorn. Dit gaf de onderhoudsgrens van de vaart tussen beide steden weer. 
Rond het kerkje van Groet staan nog een aantal oude paaltjes. 
Verder naar het noorden staan nog palen in het duin tussen Petten en Zijpe en Callantsoog en Zijpe.

St. Maarten
Op ongeveer 1 km voor St. Maarten staat aan de rechterkant een betonnen grenspaal met daarop de tekst Schager en Niedorper Kogge. Bij St. Maarten heet de dijk nu Westfriese Zeedijk en kronkelt zich een weg door het landschap.

Bloemendaal
Na bij Brouwerskolkweg 5 Grens paal is BG (Brouwersgilde) rijksmonument
Saxenburgerweg Grens paal is ook rijksmonument:
Rijksmonument grenspaal Saxenburg, voorheen zichtbaar in een openbare vrije groenstrook die onderdeel uitmaakt van het Bloemendaalse Bos,opgenomen in het Beschermd Dorpsgezicht Bloemendaalse Park/Duin en Daal. Er is momenteel ruzie over de paal die door iemand in “eigendom” is genemen en wellicht nu op “priveterrrein” staat.
2e Leyweg Twe e gr e nsp ale n op h et p e rc eel ‘Ni euw-L ey dui n’
Munt er s la an t je Gr ens s te ne n i n he t wei la nd
Oosterduinweg Grenspalen bij de ingang van het Munterslaantje
Heemstede
2. Eijkmanlaan: grenspaal
3. Glipperdreef: grenspalen
Bennebroek

Op de Zandlaan gaan we linksaf tot de Rijksstraatweg (pas op met oversteken!). Aan de overzijde van
de Rijkstraatweg (de oude verbindingsweg tussen Haarlem en Leiden) gaan we even linksaf en vervolgens
het terrein op van het oude landgoed Vogelenzang.
Het terrein van Vogelenzang is momenteel onderdeel van het psychiatrisch centrum GGZ / inGeest. Het 40 ha grote terrein is in 1925 aangekocht door de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes-en Zenuwzieken., voorheen stond dit duingebied bekend als de Lokhorsterduinen en het Jan Saanensduin. Op het terrein zijn nog vijf 18de-eeuwse grenspalen aanwezig. Twee rechthoekige stenen met ronde top, genummerd 2 en 6, zijn voorzien van een monogram – ontworpen door Rembrandt - van de toenmalige eigenaar Jhr. Jan Six van Hillegom. Drie grenspalen bezitten een letteraanduiding en/of een naamaanduiding (o.a. Bennebroek).


Haarlem/Schalkwijk
Slechts een paar passen ten noorden van het Goede Herderpad staat, aan de Spaarnezijde van de Zuid-Schalkwijkerweg, in de berm een klein stenen paaltje. Hij valt eigenlijk nauwelijks op. Hij is verweerd, maar het is nog wel zichtbaar dat er een hoofdletter ’H’ in is gebeiteld en daaronder de letters ’LEEDE’. Het is de oude grenspaal tussen Haarlem en Haarlemmerliede, de markering van een grens die net iets meer dan een eeuw heeft bestaan.

GRENSPAAL ZUID AKENDAM TERECHT.
Op het berichtje over de zoekgeraakte grenspaal Zuid Akendam is al snel een reaktie ontvangen. De Stichting Historisch Schoten bracht uitkomst. De genoemde grenspaal is gelukkig niet verdwenen maar staat momenteel in een afgesloten binnenplaats van het Schoter Rechthuis.

Zeeland

Tiendpaaltjes op Walcheren: het wachten is op een standplaatsoverzicht.
Bijvoorbeeld er is nog een paaltje ergens in Veere. Ook zou er een bij het kasteel van Domburg moeten zijn, maar die lijkt kwijt te zijn.

Zuid Holland

geen items

Noord Brabant

Grenspaal Berlicum – Den Dungen - st M-Gestel
13 April kregen we de mededeling dat de oude hardstenen grenspaal Berlicum – Den Dungen, die langs de Zuid-Willemsvaart stond, door Cor van Oosterhout gerestaureerd is. Daarbij zijn de lagen witte verf verwijderd. De bedoeling is om de paal eerst enige tijd in het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel tentoon te stellen en deze daarna een goede plaats binnen de gemeente te geven. De grenssteen staat nu in de hal van het gemeentehuis. Een artikel daarover stond donderdag 20 mei in De Brug en op 22 mei in het Brabants dagblad.