Overijssel

De provincie heeft een monumenten overzicht. Dit valt ook te sorteren op grenspalen, kompleet met foto's.

Van Heeksbleeklaan 55-57 te 7522 LB Enschede
Op het perceel bevindt zich een beschermd monument als bedoeld in de monumentenwet 1988 zijnde een grenssteen van Bentheimer zandsteen met ter eenre zijde gebeiteld het woord ESMARK en ten andere zijde het woord TWEKKELO. Deze “markesteen” in de omgeving van de Viermarkenweg was de plek waar de marken Lonneker, Groot Driene, Twekkelo en de Esmark elkaar het dichtst naderden.